Win-Win-Right

 

Kernwaarde Win-Win-Right

Win-Win Right is een geweldloze manier om je model te beschermen. Wij geloven dat overtuigen van een win-win situatie veel sterker is dan vechten voor je recht. Hoe meer creatieve mensen dat in gaan zien en daar naar handelen, hoe dichter we bij vrede op aarde zullen komen. De creatieve mens staat tenslotte altijd aan de start van een verandering.

Makkelijk te benaderen

Omdat de Creators* niet procederen bij inbreuk op hun creaties en dus makkelijk te benaderen zijn door het vriendelijke karakter van win-win, zal er waarschijnlijk minder snel stiekem nagemaakt worden. Met wie zou jij tenslotte liever samenwerken? Een Creator die jou vertrouwd en makkelijk te benaderen is, of iemand die wil samenwerken en schermt met contracten en een potentieel juridisch conflict?  

*Onder creators verstaan wij, ontwerpers, uitvinders, muzikanten,  filosofen, juristen, IT ontwikkelaars, Zaadveredelaars, enz.

Transparante samenwerking

Er wordt bij een win-win samenwerking tussen de Creator en de Gebruiker*  beoordeeld of er sprake is van een win-win situatie. Zijn de tekeningen goed, wordt er goed gecommuniceerd, zijn de betalingen goed geregeld, hoeveel keer wordt het creatieve idee gebruikt en is er sprake van een transparante samenwerking waar geen geheimen zijn? Een goed voorbeeld van over en weer beoordelen is Airbnb. Ook kan er gedacht worden aan een platform waar we van elkaar kunnen leren, zoals bij open source software gebruikelijk is. Het verschil met open source is dat het aan de Creators is om te beoordelen of het voor hen een win-win samenwerking is en daardoor niet per definitie zoals bij open source gratis ter beschikking gesteld hoeft te worden.

*Onder gebruikers verstaan wij fabrikanten en een- of meermalige gebruikers van de creaties van de Creators.

Win-Win-Right is samen winnen

Win-Win-Right betekent dat er samen gewonnen wordt. Voor iedereen is dat waarschijnlijk anders en iedereen mag zelf bepalen onder welke voorwaarden zij hun creatieve ideeën delen. Dat er door creators niet gevochten wordt in de vorm van een juridisch conflict betekent niet dat het idee gratis weggegeven wordt. Indien de creator een samenwerking met een potentiele gebruiker afwijst, is het de gebruiker volgens de morrelen regels van winwinright niet toegestaan om het ontwerp toch na te maken.

Het Win-Win_Right idee moet vernieuwend zijn

Het is belangrijk dat we het hebben over een creatief idee. Onder creatief verstaan we dat iets nog niet bestond voordat de creator het geregistreerd had op Win-Win-Right. Op Winwinright.com kun je jouw idee registreren en daarmee voorzien van een datum waarop jij het idee openbaar gesteld hebt. Zo heeft een Creator een bewijs dat hij of zij de eerste was met dit idee, mocht er al iemand eerder zijn met datzelfde idee dan kan dat altijd met bewijs bij het idee toegevoegd worden en mogelijk kan de creator het idee van winwinright.com afhalen als zij het er mee eens zijn. Zo kunnen de gebruikers beoordelen of zij bij een te betwiste claim van het ontwerp  gebruik willen maken van de creatie.

Wat doen Creators bij inbreuk op hun ontwerp

Het idee is om bij een conflict geen advocaten in te zetten, maar gebruik te maken van slimme brieven en mediators omdat zij weten hoe je mensen weer bij elkaar kunt brengen. Bij een conflict waar volgens de samenwerkende partijen geen sprake is van een win-win situatie zal de communicatie online en transparant gedeeld worden. Zo kunnen de partijen laten zien hoe ze samenwerken en wat zij verstaan onder een eerlijke win-win situatie. Het is namelijk niet zo dat er bij een conflict een gelijk is.  We zien in de media tenslotte vaak discussies over juridische uitspraken, de een is voorstander van de uitspraak van de rechter en de ander tegen. Bij Win-Win-Right heeft iedereen recht op zijn gelijk. Bij een mogelijke toekomstige samenwerking met een partij kunnen zij bij elkaar kijken hoe ze reageren bij een eventueel conflict en zien of zij het met deze partij moreel eens zijn en zo niet dan kunnen ze of een samenwerking weigeren of ervoor kiezen om in de samenwerkingsovereenkomst een morele voorwaarde te zetten waardoor ze wel een samenwerking aan willen gaan.

 

De verdiensten naar de creators en de gebruikers

Of je nu je idee beschermd via ©, patenten, auteursrechten, of een ander orgaan, er wordt veel tijd gestopt in de vaak grote organisaties om jouw idee te beschermen. Er wordt door bijv. Spotify 0,003 dollar per gedraaid nummer betaald aan de muzikant die vaak met een band vol muzikanten zit. Het geld komt voor een fractie bij de creators en de producenten en de rest verdwijnt in grote organisaties. Win-Win-Right zal een platform worden waarbij er een minimale organisatie is waardoor er een maximaal deel van de opbrengsten bij de creators en gebruikers komen. Zo hopen wij een wereld te kunnen creëren waar mensen die nu voor hun noodzakelijke brood en hypotheek een “saaie” kantoorbaan hebben, kunnen kiezen voor een leven als muzikant, kunstenaar, ontwerper, of een eerlijke producent die de creatieve ideeën volgens het Win-Win-Right systeem verveelvoudigd, waardoor zij de mensen die kiezen voor het realiseren van hun droomleven bestaansrecht geven.

Loyaal zijn

De creator en de gebruiker zullen samen de intentie uitspreken om loyaal te blijven aan elkaar en er niet bij een succes overgestapt wordt naar een grotere of interessantere partij voor enkel eigen gewin. Wat eventueel wel kan is dat er samen een win-win deal wordt bedacht waardoor de creator eventueel door kan groeien met zijn creatie. Ook wordt er door de creator bij het eventueel uitbreiden van meerdere gebruikers rekening gehouden met de gebruikers. De creator zal er op toezien dat er niet in een te korte straal verschillende concurrenten een win-win samenwerking wordt toegezegd. Het is belangrijker dat er over en weer een gezonde en eerlijke boterham verdiend en gegund wordt dan dat er eenzijdig een fortuin binnengehaald wordt terwijl de gebruikers elkaar dood concurreren is absoluut niet de insteek van winwinright. Het gaat tenslotte over een gezamenlijke  win-win.

Er wordt een overeenkomst met Win-Win-Right ondertekend

De creators en gebruikers die een account op winwinright.com hebben, tekenen een overeenkomst dat hun ideeën of hun samenwerkingen ondergeschikt is aan juridische conflicten en dat zij het om die reden ook nooit samen een juridisch conflict aan zullen gaan.

Juridisch document

Het is toegestaan om de Creator en de Gebruiker juridisch te beschermen voor (grote) claims door onvoorspelde schade bij een van de partijen, waarvan de gebruiker of de Creator onmogelijk het risico op zich kan nemen.

Hoe wordt er een gezonde organisatie opgezet

Het is vaak zo dat idealisten en idealistische organisaties niet genoeg verdienen om een gezonde boterham te verdienen. Het is in mijn ogen erg verstandig om een gezonde winst te genereren waaruit we een organisatie kunnen betalen. Ik denk aan een maandelijkse of jaarlijkse donatie van de gebruikers en Creators voor hun account, waar we de kosten mee kunnen dekken en een gezonde groei kunnen realiseren. Ook zou ik (Jan Gunneweg) het mooi vinden om winwinright.com op winwinright.com te registreren en daar bijv. 2% royalty van de uitgestrekte royalty’s als vergoeding voor het idee te ontvangen. Dit is voor het idee, de inspanningen en uitgave die in het verleden heb gemaakt en in de toekomst zal maken om er een succes van te maken. Wel vind ik het bij het concept passen om alle financiën open en transparant te delen met de Creators en de Gebruikers, zij hebben het recht om hier hun mening over te geven, of ze het een reëel bedrag vinden wat iedereen als salaris ontvangt. Zo voorkomen we onacceptabel hoge vergoedingen en onduidelijkheden over extreem hoge salarissen wat we ook vaak zien bij idealistische organisaties.

 

https://www.winwinright.com/

 

 

© 2019 - 2020 winwinright | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?